Welcome to Faculty of Dentistry ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า  

 อำนาจหน้าที่


บุคลากร


ติดต่อเรา


ร้องเรียนร้องทุกข์


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


สำรวจความพึงพอใจ

การให้ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
จังหวัดเชียงใหม่
 
Thailocaladmin.go.th
 
Localsociety.org
 
กรมการปกครอง
 
กระทรวงมหาดไทย
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม


  วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า : บ้านเมืองน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม ดำรงความจำเป็นพื้นฐาน สานต่อวัฒนธรรม กำจัดสิ้นยาเสพติด ส่งเสริมเศษฐกิจพอเพียง
b.gif (45 bytes)
ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 2015-10-22 ]
ประกาศราชซื้อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 2015-10-22 ]
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหดวัน เวลาในการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง [ 2015-08-26 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 2015-8-25 ]
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งลำน้ำฝาง คสล. (แบบขั้นบันได) ชุมชนประชาร่วมใจ หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 2) [ 2015-8-19 ]
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งลำน้ำฝาง คสล. (แบบขั้นบันได) ชุมชนประชาร่วมใจ หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 2) [ 2015-8-19 ]
ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งลำน้ำฝาง คสล. (แบบขั้นบันได) [ 2015-8-19 ]
ประกวดราคาจ้างโคงการก่อสร้างพนังกังตลิ่งลำน้ำฝาง คสล.(แบบขั้นบันได) และประกาศกำหนดราคากลาง [ 2015-8-4 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาลฉุกเฉิยแบบรถตู้ และ ประกาศกำหนดราคคากลาง [ 2015-8-4 ]


 

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า
ที่อยู่ 199 หมู่ 5 ตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ : 0-5388-4584-5, โทรสาร : 0-5388-4584-5 ต่อ 25