Welcome to Faculty of Dentistry ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า  

 อำนาจหน้าที่


บุคลากร


ติดต่อเรา


ร้องเรียนร้องทุกข์


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


สำรวจความพึงพอใจ

การให้ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
จังหวัดเชียงใหม่
 
Thailocaladmin.go.th
 
Localsociety.org
 
กรมการปกครอง
 
กระทรวงมหาดไทย
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม


  วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า : บ้านเมืองน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม ดำรงความจำเป็นพื้นฐาน สานต่อวัฒนธรรม กำจัดสิ้นยาเสพติด ส่งเสริมเศษฐกิจพอเพียง
b.gif (45 bytes)
ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ครั้งที่2 [ 2015-6-16 ]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ครั้งที่2 (เอกสารประกอบ11) [ 2015-6-16 ]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ครั้งที่2 (เอกสารประกอบ10) [ 2015-6-16 ]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ครั้งที่2 (เอกสารประกอบ9) [ 2015-6-16 ]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ครั้งที่2 (เอกสารประกอบ8) [ 2015-6-16 ]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ครั้งที่2 (เอกสารประกอบ7) [ 2015-6-16 ]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ครั้งที่2 (เอกสารประกอบ6) [ 2015-6-16 ]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ครั้งที่2(เอกสารประกอบ5) [ 2015-6-16 ]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ครั้งที่2(เอกสารประกอบ 4) [ 2015-6-16 ]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ครั้งที่2(เอกสารประกอบ3) [ 2015-6-16 ]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ครั้งที่2 (เอกสารประกอบ2) [ 2015-6-16 ]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ครั้งที่2 (เอกสารประกอบ1) [ 2015-6-16 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ครั้งที่ 2 [ 2015-6-16 ]
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต Overlay ซอย 16 หมู่ที่ 5 ชุมชนประชาร่วมใจ [ 2015-03-02 ]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งลำน้ำฝาง เริ่มจากหลังโกดังนายสันติ ตันสุหัส ถึงสะพานข้างบ้านนายไชยยันต์ อินต๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ [ 2015-2-5 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 2014-10-29 ]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งลำน้ำฝาง ชุมชนประชาร่วมใจ หมู่ที่ 5 [ 23-05-14 ]
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อประปา (PVC) [ 22-05-14 ]
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2557 [ 13-05-14 ]
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน [ 13-05-14 ]
โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำลำน้ำแม่ข่า บริเวณถนนสายเกษตร ชุมชนรวมประชาสามัคคี (ครั้งที่ 3) [ 08-05-14 ]
ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำลำน้ำแม่ข่าบริเวณถนน สายเกษตร ชุมชนรวมประชาสามัคคี หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 2) [ 24-04-14 ]
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 24 ชุมชนประชาร่วมใจ หมู่ที่ 5 [ 27-1-1 ]
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 24 ชุมชนประชาร่วมใจ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า [ 25-1-1 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 24-02-14 ]
ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ฝายทดน้ำลำน้ำแม่ข่าบริเวณถนนสายเกษตร ชุมชนรวมประชาสามัคคี หมู่ที่ 5 [ 17-02-14 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 24 ชุมชนประชาร่วมใจ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า [ 30-01-14 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำลำน้ำแม่ข่าบริเวณถนนสายเกษตร ชุมชนรวมประชาสามัคคี หมู่ที่ 5 [ 28-01-14 ]
ขอยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องงานป้องกัน (เดิม) เป็นห้องเรียนอนุบาลฯ (ครั้งที่ 3) [ 08-01-14 ]
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง [ 26-12-13 ]
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องงานป้องกัน (เดิม) เป็นห้องเรียนอนุบาล (ครั้งที่ 3 ) ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ [ 20-12-13 ]
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องงานป้องกันเดิมเป็นห้องเรียนอนุบาล ครั้งที่ 2 [ 17-12-13 ]
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 21-11-13 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 19-11-13 ]
ขอยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องงานป้องกัน (เดิม) เป็นห้องเรียนอนุบาลฯ [ 13-11-13 ]
ขอยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ (ครั้งที่ 3) [ 13-11-13 ]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายเทศบาล [ 05-11-13 ]
ประกาศสอบราคารโครงการปรับปรุงห้องป้องกัน(เดิม) เป็นห้องอนุบาล [ 30-10-13 ]
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียติฯ (ครั้งที่ 2) [ 24-10-13 ]
ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับงานจ้าง [ 27-09-13 ]
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสอนราคา [ 20-09-13 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 20-09-13 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะเพื่อไปทัศนศึกษาดูงานฯ [ 05-09-13 ]
โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ [ 23-08-13 ]
ประกาศตรวจรับงานจ้าง ถนน คสล.ซอย 2 ครั้งที่ 2 [ 20-08-13 ]
ประกาศตรวจรับงานจ้าง ถนน คสล.ซอย 2 [ 14-08-13 ]
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 28-06-13 ]
ประกาสรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 28-06-13 ]
ประกาศสองราคาจ้างโครงการ ถนน คสล.ซอย 9 ชุมชนสันต้นแหน [ 11-06-13 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 17-05-13 ]
ประกาศรายชื่อผู่ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 17-05-13 ]
เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ [ 24-04-13 ]
ประกาศกำหนด วัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง [ 20-11-12 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเวลาในการตรวจรับงานจ้าง [ 28-09-12 ]
ประกาศกำหนด วัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง [ 17-08-12 ]
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 25-07-12 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 23-07-12 ]
ประกาศสอบสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างตลิ่งลำน้ำฝางแบบกล่องกระชุหิน (ครั้งที่ ๒) [ 04-07-12 ]
ยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง [ 02-07-12 ]
ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง [ 26-06-12 ]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างตลิ่งลำน้ำฝางแบบกล่องกระชุหิน [ 22-06-12 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 30-04-12 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 30-04-12 ]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน [ 04-04-12 ]
ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง [ 04-01-12 ]
ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง [ 16-12-11 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอย 12 และ 12/1 [ 12-09-11 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 12-09-11 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการทำป้ายซอย/ป้ายเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า [ 01-09-11 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอย 12 และ 12/1 [ 24-08-11 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง [ 23-08-11 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการทำป้ายซอย/ป้ายเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า [ 17-08-11 ]
เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า กำหนดวัน ในการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 4/2 [ 21-07-11 ]
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ครั้งที่ ๒) [ 23-05-11 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 23-05-11 ]
ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง [ 02-05-11 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ครั้งที่ ๒) [ 28-04-11 ]
ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 18-04-11 ]
ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 08-04-11 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 08-04-11 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. [ 30-03-11 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำลึก (ซัมเมอร์ซ) [ 22-03-11 ]
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งรูปตัวไอลำห้วยแม่ข่า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 16-03-11 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งรูปตัวไอลำห้วยแม่ข่า ขนาดสูง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๒๕ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า) ชุมชนรักสายธารใส ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15-02-11 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบท่อประปา ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า [ 22-09-10 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. [ 22-09-10 ]
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อประปา ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า [ 08-09-10 ]
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หนา0.15 ม.กว้าง 3 ม.ยาว 116 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 464 ตรม. [ 02-09-10 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หนา๐.๑๕ ม.กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๑๖ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตรม. [ 01-09-10 ]
ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง [ 19-07-10 ]
ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง [ 12-07-10 ]


 

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า
ที่อยู่ 199 หมู่ 5 ตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ : 0-5388-4584-5, โทรสาร : 0-5388-4584-5 ต่อ 25